کارشناسی ارشد کامپیوتر 93-94
کارشناسی ارشد
                معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 93

                              

موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسته های آموزشی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد شامل شرح درس + 8 مرحله آزمون آزمایشی را ارائه می نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.       مشاوره مستقیم:  22872307-021

 

منابع مطالعاتی :

 

رياضي مهندسي: 1) رياضيات مهندسي پيشرفته: آمادگي براي كنكور كارشناسي ارشد‌.انتشارات كانون فرهنگي آموزش (قلم‌چي). مؤلف: مهندس يوسف كريمي‌ملك‌بيان. 2) رياضي مهندسي تأليف جمشيدي انتشارات پوران پژوهش. 3) رياضيات مهندسي، دكتر محمدصادق معتقدي، مؤسسه پرسپوليس

 

آمار: 1) آمار و احتمالات مهندسي - دكتر نيكوكار. 2) آمار و احتمالات مهندسي، دكتر نادر نعمت‌اللهي، دالفك. 3) آمار و احتمالات، سازمان سنجش آموزش كشور.

 

محاسبات عددي: 1) روش‌هاي محاسبات عددي دكتر قلي زاده، 2- محاسبات عددي نوشته دكتر نيكوكار و دكتردرويش 3) محاسبات عددي، مهندس بهزاد خداكرمي، انتشارات آزاده، (راهيان ارشد)

 

ساختمان‌هاي گسسته: 1- ساختمان گسسته انتشارات پوران پژوهش 2) ساختمان‌هاي گسسته، دكتر قلي‌زاده، دانشگاه صنعتي شريف

 

3- R.Johnson Baugh, Discrete Mathematics, 1997.

 

مدار منطقي: 1- كتاب مدار منطقي نوشته موريس مانو. 2- كتاب آبي مدار منطقي كانون فرهنگي آموزش

 

3- Digital Logic, circuit Analysis & Design, Nelson.

 

سيستم عامل: 1- سيستم‌هاي عامل نوشته استالينگ، 2- سيستم‌هاي عامل، سيلبرشاتز 3- سيستم‌هاي عامل نوشته تننبام 4- كتاب آبي سيستم عامل كانون فرهنگي آموزش

 

نظريه زبان‌ها:

 

1- P.Linz, Intro duction to. Formal languages and Automata , 1996. ترجمه دكترصراف زاده

 

2- كتاب آبي نظريه زبان‌ها كانون فرهنگي آموزش

 

معماري كامپيوتر: 1)كتاب معماري كامپيوتر نوشته موريس مانو 2) كتاب آبي معماري كامپيوتر كانون فرهنگي آموزش

 

ساختمان داده:

 

1-E.Horowitz, S.sahni, D.Mehta,Fundamentals of Data structures in C++, Computer science Press, 1995.

 

2- كتاب آبي ساختمان داده كانون فرهنگي آموزش

 

پايگاه داده:

 

1- C.J.Date, Introduction to Database systems, sixth Edition, Addison- welsley, 1995.

 

2- پايگاه داده‌ها، نوشته دكتر روحاني

 

3- كنكور كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 3.

 

كامپايلر:

 

1- Aho, sethi, and Ullman , “Compilers: Techniques, And Tools”

 

2- كنكور كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 3

 

طراحي الگوريتم:

 

1- طراحي الگوريتم دكتر نعيمي پور

 

2- طراحي الگوريتم دكتر قلي زاده

 

3- كنكور ارشد كامپيوتر راهيان ارشد جلد 3

 

هوش مصنوعي:

 

1-S.Russel, P.Norving, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2003. ترجمه رهنمون

 

2- هوش مصنوعي نوشته دكتر فهيمي، 3- كنكور ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 4

 

طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي

 

1- T.W. Pratt, "Programming Lanuguages And Implementationترجمه جعفرنژاد قمي.

 

2- كنكور كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 3

 

مدار الكتريكي: 1) مدار الكتريكي، ترجمه دكتر جبه‌دار 2) رهيافت حل مسأله در مدار، محمود دياني، نص، 1381.

 

الكترونيك ديجيتال:

 

1- Digital Integrated circuits, Jan, M, Rabaey

 

2- Micro Electronic circuits, A.S.sedra

 

انتقال داده: 1) درس و كنكور داده‌ها، فرشاد صفايي، گسترش علوم پايه، 1381.2) انتقال داده، اوي لسل دي بلك، دانشگاه صنعتي شريف.

 

VLSI : طراحي VLSI ، دكتر اشراقيان